Úřední deska

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.09.2021

Vyvěšeno do:

18.10.2021

15. září 2021, 15:12

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 261/32 a 261/34, oba v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.09.2021

Vyvěšeno do:

01.10.2021

15. září 2021, 10:34

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.09.2021

Vyvěšeno do:

29.09.2021

14. září 2021, 15:45

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 99/41 a 871/1, oba v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.09.2021

Vyvěšeno do:

30.09.2021

14. září 2021, 13:17

 

 

 

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Bludovice na rok 2022

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.09.2021

Vyvěšeno do:

01.11.2021

10. září 2021, 11:21

 

 

 

Informace o zveřejnění RO č.7/2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.09.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. září 2021, 12:01

 

 

 

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08. a 09.10.2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.09.2021

Vyvěšeno do:

09.10.2021

8. září 2021, 13:28

 

 

 

SMOOK - Oznámení - Rozpočtová úprava č. 2

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.09.2021

Vyvěšeno do:

31.12.2021

6. září 2021, 14:21

 

 

 

Veřejná výzva - výběrové řízení na pozici úředníka ÚSC obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.09.2021

Vyvěšeno do:

30.09.2021

3. září 2021, 11:40

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.09.2021

Vyvěšeno do:

20.09.2021

2. září 2021, 10:42

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Záměry

Finanční záležitosti

Veřejnoprávní smlouvy

Ostatní