Úřední deska

Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. dubna 2020, 15:26

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu obce Horní Bludovice za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. dubna 2020, 09:48

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 68/37 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.03.2020

Vyvěšeno do:

16.04.2020

31. března 2020, 11:35

 

 

 

Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 871/1 k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2020

Vyvěšeno do:

14.04.2020

26. března 2020, 08:48

 

 

 

Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 65/10 a parc.č. 871/1, oba k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2020

Vyvěšeno do:

14.04.2020

26. března 2020, 08:47

 

 

 

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. března 2020, 13:28

 

 

 

Oznámení o zrušení jednání v rámci zjišťování průběhu hranic ve dnech 6. až 16.04.2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2020

Vyvěšeno do:

16.04.2020

17. března 2020, 13:26

 

 

 

Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.03.2020

Vyvěšeno do:

15.04.2020

16. března 2020, 15:33

 

 

 

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.03.2020

Vyvěšeno do:

13.04.2020

13. března 2020, 12:41

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.03.2020

Vyvěšeno do:

27.06.2020

11. března 2020, 13:16

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Záměry

Finanční záležitosti

Ostatní