Usnesení Rady 14/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.08.2009

Svěšeno:

05.08.2009

5. srpna 2009, 11:58

Usnesení č. 14/2009

ze schůze Rady obce ze dne 29.7.2009

 

 

Rada obce:

 

 

1.      Bere na vědomí:

 

2.1.      Dopis Jurčka Stanislava, Horymírova 99a, Ostarva – Zábřeh – nespokojenost s navrženou cenou obce na odkup části jeho pozemků, na kterých stojí přečerpávací stanice kanalizace.

 

 

2.      Schvaluje:

 

2.1.      Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku p.č. 876/1 k.ú. Prostřední Bludovice, pro Folwarczného Martina, Horní Bludovice čp. 545, z důvodu vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domu.

 

2.2.      Žádost Kováčové Anny, Novodvorská 3067, Frýdek – Místek – vodovodní přípojka k rodinnému domu čp. 49.

 

2.3.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene elektrického vedení v obecním pozemku p.č. 944/2 k.ú. Horní Bludovice z důvodu propojení elektrického vedení, stavba „Horní Bludovice – Hemala, přípojka VN 22 kV, nová DTS“ s ČEZ Distribuce a.s. (zastupuje Elektromont Barteček, Collo louky 126, Frýdek – Místek) a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.

 

2.4.      Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku p.č. 876/1 k.ú. Prostřední Bludovice pro Kupkovou Boženu, Horní Bludovice čp. 178, z důvodu vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domu.

 

2.5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. na vedení nn – „Stavba Horní Bludovice, Šimša – přípojka nn“ v části obecního pzemku p.č. 931/1 k.ú. Horní Bludovice. (zastupuje René Neubauer, Mozartova 1784, Frýdek – Místek) a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.

 

2.6.      Smlouvu o výpůjčce pozemku  a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Havlasem Radoslavem, Mládí 1145, Havířov – Šumbark – vodovodní a kanalizační přípojka z obecního pozemku p.č. 871 k.ú. Prostřední Bludovice na pozemek p.č. 65/20 k.ú. Prostřední Bludovice pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.

 

2.7.      Zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 264 k.ú. Prostřední Bludovice pro Häuslerovou Marketu, Horní Bludovice čp. 25.

 

 

 

3.      Doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení:

 

3.1.      Přihlášku do zájmového sdružení právnických osob „Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 Havířov – Třanovice“.

 

3.2.      Pronájem pozemku p.č. 264 k.ú. Prostřední Bludovice p. Häuslerové Markétě, Horní Bludovice čp. 25.

 

 

 

Zapsáno dne 31.7.2009

 

 

 

Zapsal: ing. Lička Miloslav                                                                  Ing. Knyč Zdeněk

                místostarosta                                                                               starosta