Usnesení rady obce č. 23/2019

13. srpna 2019, 15:38

V usnesení rady obce č. 04/RO/23/2019 ze dne 02.07.2019 byla uvedena nesprávná částka schválené nabídky na realizaci akce "Obnova místních komunikací v obci Horní Bludovice MK 15c, MK 20c, MK 21c" ve výši 3.145.851,17 včetně DPH. Správná částka činí 3.108.562,60 včetně DPH.

 

Oprava této zřejmé nesprávnosti části textu usnesení byla projednána a schválena radou obce usnesením č. 09/RO/30/2019 ze dne 03.09.2019.

 

Obec Horní Bludovice

Přílohy: