UsneseníMagistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MMFM 128728/2017 o přerušení řízení

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.10.2017

Vyvěšeno do:

19.10.2017

3. října 2017, 13:31

Přílohy: