V době nouzového stavu se lze prokazovat propadlým občanským průkazem nebo pasem

23. března 2020, 10:02

 

  • V době nouzového stavu se lze prokazovat občanským průkazem, pasem nebo cestovním dokladem, jehož platnost skončila po 1.3.2020.
  • Obdobně platí výše uvedené pro řidičské průkazy.
  • Není dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu v případě skončení jeho platnosti.
  • Celé vyjádření Ministerstva vnitra ČR k platnosti dokladů viz odkaz:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx