Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2020

Svěšeno:

27.05.2020

27. dubna 2020, 10:06

Přílohy: