Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice"

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.09.2019

Vyvěšeno do:

29.10.2019

27. září 2019, 15:57

Přílohy: