Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.09.2019

Svěšeno:

29.10.2019

27. září 2019, 15:57

Přílohy: