Veřejná vyhláška - oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí panu Martinu Kučíkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.02.2019

Svěšeno:

21.02.2019

5. února 2019, 11:57

Přílohy: