Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Horní Bludovice - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.05.2020

Vyvěšeno do:

17.06.2020

6. května 2020, 09:30

Přílohy: