Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.03.2020

Vyvěšeno do:

15.04.2020

16. března 2020, 15:33

Přílohy: