Vítání občánků

6. června 2016, 10:00 | V sobotu 28. května se v obřadní síni obecního úřadu konalo další vítání občánků. Paní starostka Jana Pohludková a Marie Knoppová za SPOZ přivítaly 3 chlapce - Jiřího a Pavla Knoppovy a Tolasze Timothy. Slavnostnímu uvítání do života malých chlapců byly přítomny také děti z naší školy s pásmem básniček a písniček a nemohl chybět ani hudební doprovod v podání Sylvy Mokrošové a Oldřišky Honsové.

http://carpe-diem373.rajce.net/Vitani_obcanku_28._5._2016