Vláda ČR - krizová opatření platná 12.10. - 25.10.2020 - ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1021

9. října 2020, 10:37

TOTO USNESENÍ BYLO ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1021 ZE DNE 12.10.2020.

 

Vláda ČR na svém jednání dne 08.10.2020 usnesením č. 996 přijala krizová opatření na dobu od 12.10.2020 do 25.10.2020 - blíže viz příloha. 

Přílohy: