Vláda ČR - krizová opatření platná 12.10. - 25.10.2020 - ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1021

9. října 2020, 10:37

TOTO USNESENÍ BYLO ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1021 ZE DNE 12.10.2020.

 

Vláda ČR na svém jednání dne 08.10.2020 usnesením č. 996 přijala krizová opatření na dobu od 12.10.2020 do 25.10.2020 - blíže viz příloha. 

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Historie a současnost

Příroda

Turistika

Dopravní spojení

Statistika

Organizace a spolky

Akce

Obec v médiích

Zpravodaj