Vláda ČR - krizová opatření platná 18.11. - 22.11.2020 (usnesení č. 1190)

18. listopadu 2020, 10:44

TÍMTO USNESENÍM JE ZRUŠENO USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1113 ZE DNE 30.10.2020

Usnesením Vlády ČR č. 1196 ze dne 20.11.2020 byla účinnost tohoto usnesení prodloužena do 22.11.2020. 

Přílohy: