Vláda ČR - zrušení krizových opatření platných od 05.10.2020 a přijetí nových krizových opatření platných 09.10. - 11.10.2020

9. října 2020, 10:31

Vláda ČR na svém jednání dne 08.10.2020 usnesením č. 995 zrušila krizová opatření přijatá usnesením č. 958 a přijala nová krizová opatření na dobu od 09.10.2020 do 11.10.2020 - blíže viz příloha. 

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Historie a současnost

Příroda

Turistika

Dopravní spojení

Statistika

Organizace a spolky

Akce

Obec v médiích

Zpravodaj