Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka obecního úřadu

12. září 2019, 08:17

Obec Lučina, zastoupená místostarostou obce Ing. Lukášem Pavlasem, vyhlašuje v souladu se zákonč  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některcýh zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent/ka obecního úřadu. Bližší informace naleznete v příloze.

 

Přílohy: