Výbory Zastupitelstva obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

26. července 2017, 14:42

1) Finanční výbor - členové

      Mgr. Karel Liberda         předseda

      Mgr. Radim Swatosch    člen

      Ing. Miloslav Lička          člen

      Alena Jajkowiczová        členka

      Svatoslav Krůpa             člen 

 

 

2) Kontrolní výbor - členové

      Lumír Kulig                    předseda

      Mgr. Jaromír Klimša      člen

      Jaroslav Kniezek            člen

    

 

 

 

Další informace