Vyhledávání digitalizovaných archiválií - matrik narození, sňatků a úmrtí

11. ledna 2021, 11:53

Matriční knihy (matriky) narození, uzavření manželství (sňatků) a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady). Matriky jsou do archivů předávány po uplynutí zákonné lhůty v řádech desítek let (100 let pro matriku narození, 75 let pro matriku uzavření manželství, 75 let pro matriku úmrtí). K matrikám jsou následně zhotovovány digitální reprodukce a archivy tyto matriky postupně zpřístupňují.

V příloze naleznete mapku s odkazem na webové stránky jednotlivých státních oblastních archivů, které nabízejí veřejnosti vyhledávání digitalizovaných archiválií.

Zemský archiv v Opavě nabízí vyhledávací aplikaci, kterou naleznete na adrese: digi.archives.cz. Tato aplikace zahrnuje data z celého Moravskoslezskéo a Olomouckého kraje.

 

Přílohy: