Vznik české školy v Horních Bludovicích

5. dubna 2007, 10:45

Špluchov

Děti ze Špluchova navštěvovaly do roku 1875 dvojtřídní školu v Dolních Bludovicích, kde se vyučovalo do roku 1875 česky. V tomto roce se vyučovací jazyk změnil na polštinu, s čímž se mnozí občané Špluchova nechtěli smířit. Zřídili si proto školu v soukromém domě čp. 48.  Poněvadž místnost byla velmi malá a nevyhovující k vyučování, nařídila c.k. zemská školní rada v Opavě obci Prostřední Bludovice, aby přistoupila ke stavbě nové školní budovy.  Nová škola byla odevzdána svému účelu v roce 1898.  Na provoz přispívaly v té době obce Dolní, Prostřední i Horní Bludovice.  Škola byla do roku 1908 jednotřídní. Počátkem školního roku 1908/1909 byla změněna na dvojtřídní.  Roku 1954 byla provedena generální oprava.  V roce 1973 bylo zavedeno elektrické vytápění, které účinně vysušovaly mokré zdi.

Dne 30.6.1981 byla z rozhodnutí ONV ukončena činnost špluchovské školy.  Důvodem byl především  nedostatek žáků.

 

Dědina

Na základě jednání komise z roku 1903 byly obce Horní a Prostřední Bludovice vyloučeny z polské školní obce Dolní Bludovice a vytvořily novou školní obec.  Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 19.3.1904 vystavět novou školu pro obě obce. Současně bylo usneseno najmout vhodný domek, pro prozatímní vyučování.  Byl vyhlédnut domek čp. 17 v Prostředních Bludovicích (zbourán asi v roce 1963)  a v něm zahájeno vyučování. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že vyučovacím jazykem bude čeština. Školu navštěvovalo 76 dětí.

Ve školním roce 1905/1906 byla škola dvojtřídní. V roce 1911 byla škola přestěhována do domku čp. 88 v Prostředních Bludovicích. 7.1.1913 vypukl požár v obchodě, který byl v témže domku jako škola. Shořelo mnoho zařízení a pomůcek. Zbývající zařízení bylo přestěhováno do domku pana Jana Klimše v Horních Bludovicích, kde dne 13.1.1913 začalo pravidelné vyučování. Na jaře téhož roku bylo přistoupeno ke stavbě nové školní budovy.  Do provozu byla dána v roce 1914.

Na podzim 1938 byla obec Horní Bludovice zabrána Polskem a vyučování v české škole bylo zastaveno. Polské úřady pak zřídily polskou školu. Po 1. září 1939, kdy obec okupovali Němci,  bylo vyučování zastaveno. Teprve ve školním roce 1940/41 bylo opět zahájeno vyučování, ovšem v jazyce německém. do školního roku 1942/43 byla tato škola vedena jako přechodná německá škola, kde pro žáky neznalé němčiny se na přechodnou dobu připouštěla k vyučování mateřská řeč česká. Od školního roku 1943/44 se však ve škole vyučovalo jen německy. Počet dětí ve škole stále klesal. Osvobozením v roce 1945 byla německá škola zrušena a žáci české školy, která byla po dobu nesvobody umístěna v soukromém domě  v nezabrané části obce,  přešli opět do původní školní budovy, v níž bylo obnoveno vyučování.