1150 let příchodu Cyrila a Metoděje

28. května 2012, 10:32 | 5. července 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o nejvýznamnější výročí, které souvisí s kořeny naší historie, vzdělanosti, kultury a počátku státnosti.
Jedním z prvních projektů je v rámci předsednictví ČR zemí skupiny V4 zahájení přípravy cyrilometodějského jubilejního roku bohoslužnou a koncertem v Římě.
Národní komise připravuje a koordinuje jednotlivé projekty, které se k tomuto významnému výročí připravují. Jsou to např. soutěže pro děti a mládež, mezinárodní konference v Praze a na Velehradě, blok výstav aj.
Jedinečným projektem je ve spolupráci s Českou televizí příprava celovečerního filmu "Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů", který mapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku 2013.
Národní komise připravila k tomuto výročí webové stránky, které obsahují potřebné informace - www.velehrad.eu.
Cílem je, aby se informace o chystaných oslavách dostaly co nejvíce do podvědomí všech občanů naší vlasti. Chceme i tímto výročím poukázat na bohaté a významné dějiny naší země.

Mgr. Pavel Macura
sekretář Národní komise pro přípravu cyrilometodějského jubilea

Přílohy: