Záměr pachtu pozemku parc. č. 264 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.04.2021

Vyvěšeno do:

19.04.2021

1. dubna 2021, 08:58

Přílohy: