Záměr - prodej části pozemku obce parc.č. 798 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.10.2021

Vyvěšeno do:

29.10.2021

14. října 2021, 15:40

Přílohy: