Záměr prodeje pozemek parc.č.st. 20/3 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.06.2018

Vyvěšeno do:

21.06.2018

5. června 2018, 09:47

Přílohy: