Záměr prodeje pozemek parc.č.st. 20/3 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.06.2018

Svěšeno:

21.06.2018

5. června 2018, 09:47

Přílohy: