Záměr prodeje pozemku parc.č. 29/4, k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.11.2018

Vyvěšeno do:

17.12.2018

30. listopadu 2018, 09:13

Přílohy: