Záměr prodeje pozemku parc.č. 613/2, k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.11.2018

Vyvěšeno do:

17.12.2018

30. listopadu 2018, 09:11

Přílohy: