Záměr prodeje pozemku parc.č. 873/12 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.04.2021

Vyvěšeno do:

23.04.2021

7. dubna 2021, 14:31

Přílohy: