Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 257/6, k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.02.2021

Vyvěšeno do:

06.03.2021

19. února 2021, 12:06

Přílohy: