Záměr výpůjčky p.č. 1026/5 k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.01.2021

Vyvěšeno do:

20.01.2021

4. ledna 2021, 12:59

Přílohy: