Záměr výpůjčky parc.č. 261/32 a 261/34, oba v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.09.2021

Vyvěšeno do:

01.10.2021

15. září 2021, 10:34

Obec Horní Bludovice

Obecní úřad, Horní Bludovice č.p. 434

 

O Z N Á M E N Í

 

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zveřejňujeme na základě usnesení Rady obce Horní Bludovice

 

ZÁMĚR OBCE

 

vypůjčit pozemky parc.č. 261/32 a 261/34, oba v k.ú. Horní Bludovice, za účelem realizace stavby „Prodloužení účelové komunikace na parc.č. 261/32, 261/28, 261/22 a 261/43, vše v k.ú. Horní Bludovice.“

 

Tímto vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Bludovice je výše uvedený záměr zveřejněn ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

 

Ing. Petra Ficková

starostka

 

Přílohy: