Záměr výpůjčky parc.č. 321/5, 320, 947/3 a 271/9, vše v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2018

Svěšeno:

01.03.2018

13. února 2018, 14:24

Přílohy: