Záměr výpůjčky parc.č. 345/2, 930/1, 345/3 a 929/1, vše v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.04.2019

Svěšeno:

17.04.2019

1. dubna 2019, 16:45

Přílohy: