Záměr výpůjčky parc.č. 345/2, 930/1, 929/1 a 345/3, vše v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2018

Svěšeno:

19.07.2018

3. července 2018, 09:47

Přílohy: