Záměr výpůjčky parc.č. 470/2 a 472/9 obě v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.11.2021

Vyvěšeno do:

08.12.2021

22. listopadu 2021, 16:36

Přílohy: