Záměr výpůjčky parc.č. 589/3 a parc.č. 904, obě v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.04.2019

Vyvěšeno do:

26.04.2019

10. dubna 2019, 07:18

Přílohy: