Záměr výpůjčky parc.č. 65/10 a 871/1, oba v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.10.2019

Svěšeno:

16.11.2019

31. října 2019, 08:12

Přílohy: