Záměr výpůjčky parc.č. 68/30 a 68/31 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.11.2016

Svěšeno:

25.11.2016

10. listopadu 2016, 08:45

Přílohy: