Záměr výpůjčky parc.č. 68/9 a parc.č. 58, oba v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2018

Svěšeno:

17.03.2018

1. března 2018, 13:19

Přílohy: