Záměr výpůjčky parc.č. 802/1 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.05.2017

Vyvěšeno do:

30.05.2017

15. května 2017, 15:33

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archív úřední desky