Záměr výpůjčky parc.č. 836 a parc.č. 837, oba v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.08.2017

Svěšeno:

29.08.2017

14. srpna 2017, 15:37

Přílohy: