Záměr výpůjčky parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.09.2018

Svěšeno:

20.09.2018

4. září 2018, 08:40

Přílohy: