Záměr výpůjčky parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.09.2021

Svěšeno:

20.09.2021

2. září 2021, 10:42

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zveřejňujeme na základě usnesení Rady obce Horní Bludovice

 

ZÁMĚR OBCE

 

vypůjčit pozemek parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem připojení sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 251/77 v k.ú. Hordní Bludovice, k místní komunikaci na pozemku parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice.

 

Tímto vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Bludovice je výše uvedený záměr zveřejněn ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

 

Ing. Petra Ficková

starostka

Přílohy: