Záměr výpůjčky parc.č. 929/1 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.10.2017

Vyvěšeno do:

26.10.2017

11. října 2017, 11:26

Přílohy: