Záměr výpůjčky parc.č. 99/41 a 871/1, oba v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.09.2021

Vyvěšeno do:

30.09.2021

14. září 2021, 13:17

Obec Horní Bludovice

Obecní úřad, Horní Bludovice č.p. 434

 

O Z N Á M E N Í

 

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zveřejňujeme na základě usnesení Rady obce Horní Bludovice

 

ZÁMĚR OBCE

 

vypůjčit pozemky parc.č. 99/41 a parc.č. 871/1, oba v k.ú. Prostřední Bludovice, za účelem připojení sousední nemovitosti, pozemku parc.č. 99/40 v k.ú. Prostřední Bludovice, k místní komunikaci na pozemku parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice a parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice.

 

Tímto vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Bludovice je výše uvedený záměr zveřejněn ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

 

Ing. Petra Ficková

starostka

 

 

Přílohy: