Záměr výpůjčky parc.č. 99/41 a 871/1, obě v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.11.2019

Vyvěšeno do:

21.11.2019

5. listopadu 2019, 07:16

Přílohy: