Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 65/10 a parc.č. 871/1, oba k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2020

Vyvěšeno do:

14.04.2020

26. března 2020, 08:47

Přílohy: