Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 871/1 k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2020

Vyvěšeno do:

14.04.2020

26. března 2020, 08:48

Přílohy: