Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Horní Bludovice, a parc.č. 871/1, k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.01.2019

Vyvěšeno do:

30.01.2019

14. ledna 2019, 17:08

Přílohy: