Zastupitelstvo obce Horní Bludovice (volební období 2018 - 2022)

19. listopadu 2018, 10:27

Uvolněný člen

      Ing. Petra Ficková              starostka, člen Rady

 

Neuvolnění členové

      Milan Chroboček              místostarosta, člen Rady

      Ivan Jakeš                         člen Rady

      David Kolář                      člen Rady

      David Struminský             člen Rady

     

     Radek Bernatík, DiS.        

     Jan Glemba

     Jan Hrabčák

     Jaroslav Kniezek

     Ing. Jan Kohane

     Lumír Kulig

     Mgr. Karel Liberda

     Petr Smejkal

     Lucie Turková

     Pavel Tvardek