Aktuality

Sazebník poplatku za pronájem velkoprostorového stanu

4. května 2011, 09:06

 

 

 

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.04.2011

Svěšeno:

19.05.2011

20. dubna 2011, 16:26

 

 

 

Vyhlášení IV. kola výběrového řízení na prodej nemovitostí k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.04.2011

Svěšeno:

26.04.2011

14. dubna 2011, 12:42 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Frýdek - Místek

 

 

 

Sazebník poplatků

11. dubna 2011, 10:31 | Zveřejňujeme sazebník poplatků, platný od 01.02.2011

 

 

 

Záměry obce Horní Bludovice - výpůjčka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2011

Svěšeno:

22.04.2011

8. dubna 2011, 10:21

 

 

 

Územní plán obce Horní Bludovice - důvodová zpráva, další postup pořizování

31. března 2011, 11:58 | Protože byla překročena jednoletá lhůta od zahájení pořizování nového územního plánu obce Horní Bludovice, bylo nutno tuto skutečnost zdůvodnit a na jednání Zastupitelstva obce Horní Bludovice dne 09.03.2011 schválit další postup pořizování územního plánu. Důvodová zpráva a následný postup pořizování územního plánu - viz příloha.

 

 

 

Rozhodnutí - odkanalizování města Havířov - městská část Dolní Datyně

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.03.2011

Svěšeno:

10.04.2011

24. března 2011, 14:23

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 - informace

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.03.2011

Svěšeno:

15.04.2011

16. března 2011, 09:24

 

 

 

OZV č. 3/2011 o místních poplatcích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2011

Svěšeno:

28.03.2011

14. března 2011, 16:37

 

 

 

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2011

Svěšeno:

28.03.2011

14. března 2011, 16:35

 

 

 

Strana výpisu

... 161 ...

 

Další informace